Mes kitokie vaikai

ASOCIACIJA MES KITOKIE VAIKAI

Asociacija „Mes kitokie vaikai“ gyvuoja jau nuo 2019 metų ir gimė kaip Europos Sąjungos fondų projekto „Paslaugų skirtų specialiųjų poreikių turintiems asmenims teikimas Kėdainių mieste“ dalis. Nepaisant karantino, per 3 projektinės veiklos metus, asociacijos veiklose sudalyvavo daugiau kaip 100 unikalių lankytojų. Tikslingos veiklos ir darbas su specialistais projekte dalyvavusiems asmenims su negalią ir/ar specialiaisiais ugdymosi poreikiais atnešė unikalią įtraukties dovaną.

MISIJA

Teikti kokybiškas socialines paslaugas šeimoms, siekiat jų savarankiško funkcionavimo – socializacijos, įtraukumo į visuomenę ir įgalinimo – negalios / asmenų turinčių ypatingų poreikių situacijoje ir kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumą Kėdainių r. savivaldybėje.

VIZIJA

Modernus, inovatyvus, konkurencingas ir kokybiškas socialines paslaugas, atliepiančias paslaugų gavėjo poreikius, teikiantis socialinių paslaugų centras.

VERTYBĖS

Pagarba kiekvienam žmogui, teisingumas, sąžiningumas, socialinė atsakomybė, empatiškumas, nešališkumas, padorumas.

VEIKLOS CHRONOLOGIJA:

  • 2019 metais asociacija Mes kitokie vaikai buvo įkurta ir kaip socialinis partneris dalyvavo Europos sąjungos socialinio fondo lėšomis finansuojamame projekte „Paslaugų, skirtų specialiųjų poreikių turintiems asmenims, teikimas Kėdainių mieste“. Projektą įgyvendino UAB „Jurasta“.
  • 2021 metais konkurso „Žingsniai“ – Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) projektų sėkmės istorijų̨ laureatė socialinėje partnerystėje su UAB Jurasta ir Kėdainių specialiaja mokykla.
  • 2022 metais asociacijos paslaugos buvo išplėstos, akredituojant vaikų dienos centro socialines paslaugas.
  • 2023 metais pradėtos teikti sveikatinimo paslaugos, pagal „Vaikų, turinčių autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų, reabilitacijos ir sveikatos stiprinimo programą”.
  • 2024 metais tęsiamos sveikatinimo paslaugos, pagal „Vaikų, turinčių autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų, reabilitacijos ir sveikatos stiprinimo programą”, kuri yra tęsiama iki šiol.

Daugiau apie mūsų veiklas ir paslaugas skaitykite skiltyje – VEIKLA.

Rekvizitai:

Asociacija Mes kitokie vaikai, įm. kodas 305186394

Adresas: J. Basanavičiaus g. 99, Kėdainiai. LT-57351

Atsiskaitomoji sąskaita: LT697044060008308846, AB SEB bankas 70440

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Kontaktai:

Vaikų dienos centro Mes kitokie vaikai vadovė – Jurgita Gasiūnienė +370 657 73 259

Vaikų dienos centro socialinė darbuotoja – Aurelija Pretkelienė +370 684 69 030

Buhalterė – Vanda Poderienė +370 610 20 632


Asociacijos Mes kitokie vaikai pirmininkė – Jurgita Gasiūnienė +370 657 73 259