Socialinis verslas – svarbus bendruomenės išlikimo raktas

Štai ir atėjo ta diena, kai siekdami išlikti ir sustiprėti, pradėjome kurti savo socialinį verslą. Kuo toks reikšmingas socialinis verslas mums? Tai viena iš puikių priemonių stiprinti Kėdainių rajono bendruomenę mažinant skurdą, sukuriant darbo vietas, prasmingą užimtumą, plečiant paslaugų ir įtraukties į visuomenę galimybių ratą šeimoms, auginančioms ypatingųjų poreikių ir ugdymosi sunkumų turinčius vaikus.

SOCIALINIS VERSLAS – KAS TAI?

Socialinio verslo misija yra atrasti kūrybiškus, verslius sprendimus didžiausioms socialinėms visuomenės problemoms spręsti. Socialiniai verslai ne tik generuoja pelną, tačiau ir sprendžia skurdo, išsilavinimo galimybių stygiaus, nedarbo, visuomenės sveikatos ir kitas problemas.

KUO SKIRIASI NUO ĮPRASTŲ ĮMONIŲ?

Skirtingai nuo įprastų įmonių, korporacijų, socialinio verslo organizacijų pagrindinis siekis yra ne pelnas, o teigiami pokyčiai visuomenėje. Žinoma, pelnas taip pat svarbus, kad organizacija galėtų būti nepriklausoma ir finansuoti savo veiklą.

Socialinis verslas sujungia socialinių problemų sprendimą su verslo know-how (žinau kaip) – visa tai padeda pagerinti žmonių gyvenimą.

7 SOCIALINIO VERSLO PRINCIPAI

(Pagal Nobelio premijos laureatą Dr. Muhammad Yunus)

  1. Socialinio verslo misija yra išspręsti tam tikrą socialinę problemą visuomenėje (per socialinę inovaciją arba sėkmingų praktikų pritaikymą).
  2. Socialinis verslas yra finansiškai tvarus, turi gyvybingą verslo modelį.
  3. Socialinis verslas nemoka dividendų investuotojams – jo tikslas nėra akcininkų kapitalo maksimizavimas.
  4. Pelnas eina socialinei problemai spręsti arba yra reinvestuojamas į socialinio verslo plėtrą.
  5. Socialinis verslas veikia darnoje su aplinka.
  6. Darbuotojai gauna rinkos lygio arba aukštesnius atlyginimus, jų darbo sąlygos yra geresnės nei vidutinėje įmonėje.
  7. Kurk su džiaugsmu!

Šaltinis: https://www.socialinisverslas.lt/kas-yra-socialinis-verslas/