Mero padėka už unikalios eglaitės sukūrimą

Sunku net išvardinti visus prisidėjusius prie šio projekto idėjos ir įgyvendinimo, tačiau savo ryškumu eglaitė mena apie mūsų vaikų išskirtinumą, unikalumą, savitumą. Tad būkime jiems supratingumo, palaikymo ir įkvėpimo šaltiniais, padėkime užsiauginti sparnus ir sklęsti šviesaus gyvenimo link.

Read More