Savo negalią paversk galia!

ASOCIACIJA MES KITOKIE VAIKAI TEIKIA:

 • Bendrąsias socialines paslaugas.
 • Specialiąsias socialines paslaugas vaikų dienos centre.
 • Kompleksines sveikatinimo paslaugas.

BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI – teikiamos atsižvelgiant į individualius šeimos interesus ir poreikius negalios / ypatingųjų poreikių turinčių asmenų atveju,  ir nuolat vertinant teikiamų socialinių paslaugų veiksmingumą šeimos galimybėms ir gebėjimams rūpintis šeimos gyvenimu ar dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti.


SPECIALIOSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS – kurios teikiamos vaikų dienos centre. Šiomis paslaugomis siekiama ugdyti  vaiko ir jo šeimos narių socialinius bei gyvenimo įgūdžius.

PASLAUGŲ GAVĖJAI:

 • Socialinę riziką patiriantys vaikai nuo 7 iki 18 m. ir jų šeimos; 
 • Vaikai nuo 7 iki 18 m. iš socialinę riziką patiriančių šeimų ir jų šeimos; 
 • Vaikai su negalia nuo 7 iki 18 m. ir jų šeimos;
 • Kiti vaikai nuo 7 iki 18 m. ir jų šeimos.

PASLAUGOS SUDĖTIS:

 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai ir kt.),
 • maitinimo organizavimas,
 • laisvalaikio organizavimas, 
 • psichologinės pagalbos organizavimas,
 • kitos individualios socialinės paslaugos, atsižvelgiant į vaiko poreikius (pvz., logopedo paslaugos).

PASLAUGOS TEIKĖJAI: socialinis darbuotojas, užimtumo specialistas, individualios priežiūros darbuotojas.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais-penktadieniais 13.00-17.00 val. 

VAIKŲ DIENOS CENTRO SUTARTIS:

VAIKŲ DIENOS CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS:

SOCIALINIO DARBUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS:

SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS:

UŽIMTUMO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS:

AKREDITAVIMO ĮSAKYMAS: 

ASOCIACIJOS MES KITOKIE VAIKAI VAIKŲ DIENOS CENTRO TVARKOS APRAŠAS:


KOMPLEKSINĖS SVEIKATINIMO PASLAUGOS – teikiamos pagal „Vaikų, turinčių autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų, reabilitacijos ir sveikatos stiprinimo programą”.

PASLAUGŲ GAVĖJAI – vaikai su negalia ir raidos sutrikimais nuo 3-18 metų (autizmas, įvairiapusiai raidos sutrikimai, elgesio, emocijų ir dėmesio sutrikimai, epilepsija, Dauno sindromas ir kt.)

PASLAUGOS SUDĖTIS:

 • Logopedinės pratybos;
 • Specialiojo pedagogo pratybos; 
 • Kineziterapijos užsiėmimai;
 • Muzikos, grįstos terapiniais pagrindais užsiėmimai.

PASLAUGOS TEIKĖJAI: logopedas, specialusis pedagogas, kineziterapeutas, muzikos mokytojas.

DOKUMENTACIJA NORINTIEMS DALYVAUTI PROGRAMOJE:

 • Negalios pažymėjimas (būtina, jei yra nustatyta negalia);
 • NDNT tarnybos vertinimas ir rekomendacijos (būtina);
 • PPT tarnybos vertinimas ir rekomendacijos (būtina);
 • Psichologinis vertinimas ir rekomendacijos (jei yra).

PROGRAMĄ FINANSUOJA KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ


ASOCIACIJOS MES KITOKIE VAIKAI VAIKŲ DIENOS CENTRO BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS KOKYBĖS VERTINIMO ATASKAITA


ASOCIACIJOS MES KITOKIE VAIKAI VEIKLOS ATASKAITOS: